התכנית בהיסטוריה
על שם ג'ורג' ל' מוֹסֵה

כנסים

תנאים לתמיכה בכנסים

תכנית מוסה בהיסטוריה תומכת במימון כנסים מדעיים בינלאומיים, ימי-עיון או סדנאות-מחקר (workshops) התואמים את אופי התכנית ומטרותיה

מארגני כנסים המעוניינים להגיש מועמדותם לקבלת עזרה במימון אירועים מסוג זה מתבקשים לשלוח אלינו ארבעה חודשים לפחות לפני מועד הכנס המתוכנן את המסמכים הבאים (באנגלית):

  1. תיאור קצר של האירוע המתוכנן תוך פירוט שם האירוע, נושאיו ומטרותיו. יש לפרט את התוכן העיוני של הכנס וחשיבותו לקידום התחום.
  2. שם הגוף היוזם/מארגן, שמות חברי הוועדה האקדמית המארגנת ופרטי ההתקשרות עימם.
  3. רשימת משתתפים מתוכננת, תוך פירוט ארצות מוצאם והמוסד האקדמי אליו הם משתייכים.
  4. תכנית הכנס (ניתן לצרף תכנית ראשונית או משוערת, אולם עליה לכלול ציון של מספר המושבים ונושאיהם).
  5. מסמך המפרט תקציב משוער, כולל פירוט של מקורות מימון נוספים (במידה וקיימים). על הערכות המחיר להתחשב בהוצאות טיסה, פרסום, אירוח וכיבוד.

עדיפות תינתן לאירועים אקדמיים אשר:

את המסמכים הנ"ל יש לשלוח באמצעות הדוא"ל אל אסיה ברזניאק, רכזת תכנית מוסה בישראל, בדוא"ל asya.bereznyak@mail.huji.ac.il

כנסים בעבר

כנס מיוחד לרגל פרישתו של פרופ' סטיב אשהיים "Culture & Catastrophe in Modern European History",
ימים ד'-ה', 9-10/06/10, בהר הצופים.
בתכנית הכנס

פשע ושגעון בגרמניה המודרנית
ירושלים, 27-28 מאי, 2007
הודעה על הכנס

יעקב טלמון וטוטליטריזם היום: מורשת ובחינה מחדש
ירושלים, 26-28 בדצמבר, 2006

נוודים יורואסיאתים כסוכנים של שינוי תרבותי
ירושלים, 5-6 ליוני, 2006

להשלים עם העבר: תליינים, משתפי פעולם וקורבנות בפוליטיקה ונרטיבים פוסט-טוטליטריים
מדיסון, 28-30 באפריל, 2006

פרספקטיבות חדשות על הדטאנט
ירושלים, 19-21 לדצמבר, 2005

מהי היסטוריה נשית ומדוע עלינו ללמוד אותה: כנס לכבוד פרופ' גרדה לרנר
ירושלים, 2-7 ליוני, 2005
פוסטר הכנס

היסטוריה יהודית במפגש עם הכלכלה (4.6 MB)
מדיסון, 15-16 לאפריל, 2005

בחזית: לחשוב מחדש על היסטוריה יהודית וגרמנית, אינטלקטואלית ותרבותית
טירת אלמאו, 12-13 ליולי, 2004

דתות פוליטיות בעידן המודרני
מדיסון, 7-9 למאי, 2004

מורשתו של היסטוריון: ג'ורג' מוסה ומחקר בן-זמננו על פאשיזם, חברה ותרבות
מדיסון, 7-9 לספטמבר, 2001