התכנית בהיסטוריה
על שם ג'ורג' ל' מוֹסֵה

צור קשר

תוכנית מוסה בירושלים

אסיה ברזניאק
התכנית על שם ג'ורג' מוסה
החוג להיסטוריה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 95105
asya.bereznyak@mail.huji.ac.il

תוכנית מוסה במדיסון, ויסקונסין

John Tortorice
Program Manager, George Mosse Program
Department of History
4265 Mosse Humanities
455 N. Park St.
Madison, WI 53706
jtortori@wisc.edu

אתר תוכנית מוסה בויסקונסין

http://history.wisc.edu/mosse/