התכנית בהיסטוריה
על שם ג'ורג' ל' מוֹסֵה

תכנית חילופי סגל

תכנית חילופי המרצים נועדה לאפשר למרצים צעירים מן האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת וויסקונסין במדיסון ללמד במוסד המקביל במשך סמסטר או שנה אקדמית, במטרה להרחיב את אופקיהם האינטלקטואלים ולקדם את הקריירות של המרצים הצעירים. חילופי מרצים בכירים הנם מוגבלים לסמסטר אחד בלבד.

תוכנית חילופי הסגל לא מתקיימת כל שנה. ניתן להתעדכן במועד חילופי הסגל הקרוב באתר. איננו מקבלים פניות לחילופי סגל לשנה האקדמית 2012 – 2013.

מידע למרצים מן האוניברסיטה העברית בירושלים

תכנית חילופי המרצים תתמוך בהוצאות מחיה והוראה מלאות לשנה באוניברסיטת וויסקונסין במדיסון, הכוללות:

עדיפות תינתן לסגל זוטר ו/או למרצים מן החוג להיסטוריה, אך כל חברי-הסגל שתחום מחקרם היסטורי במובהק מוזמנים להגיש מועמדותם. חובות ההוראה כוללות קורס (רמת סמינר) אחד בכל סמסטר וזמינות לייעוץ לתלמידים ומרצים כאחד.

מלגות פוסט-דוקטורט: תלמידי מחקר מן האוניברסיטה העברית אשר ישלימו את כתיבת הדוקטורט שלהם עד ה-1 באוגוסט 2011 רשאים אף הם להגיש מועמדותם למלגת חילופי הסגל, ויידרשו ללמד קורס (רמת סמינר) אחד בכל סמסטר בעת שהותם באוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון.

הגשת מועמדות תכלול:

מועמדות יש להגיש ב-6 עותקים ל:
אסיה ברזניאק
התכנית להיסטוריה ע"ש ג'ורג' מוסה
החוג להיסטוריה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 91905

לפרטים נוספים, נא לפנות ל: asya.bereznyak@mail.huji.ac.il

מרצים עמיתי תוכנית מוסה מן האוניברסיטה העברית

מרצים עמיתי תכנית מוסה מאוניברסיטת וויסקונסין

2011