התכנית בהיסטוריה
על שם ג'ורג' ל' מוֹסֵה

תכנית חילופי סטודנטים

ההיסטוריון הדגול ג'ורג' מוסה, אשר לימד באוניברסיטת וויסקונסין במדיסון ובאוניברסיטה העברית בירושלים, ציוה אחריו קרן נדיבה ביותר למימון חילופי סטודנטים בין שני המוסדות. תכליתה של התכנית הוא לאפשר לסטודנטים מן האוניברסיטה העברית לבלות שנה במדיסון, בשאיפה להרחיב את אפקיהם ולהעשיר את לימודיהם. כמו כן, תומכת הקרן בהבאת סטודנטים ממדיסון לשנת לימודים בירושלים.

תנאים, הגשת מועמדות לתכנית וטפסים

הקרן מעניקה מלגות דו-שנתיות: לחילופין במדיסון ולשנה בישראל. המלגה כוללת מלגת לימודים ומחיה מלאה לשנה במדיסון, הוצאות נסיעה, מענק מחקר, סיוע לבני משפחה נלווים, וכן מלגת לימודים ומחיה בשנה השנייה באוניברסיטה העברית.

המלגות מיועדות לתלמידי החוג להיסטוריה כללית ולתלמידי החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית. תינתן קדימות לתלמידי החוג להיסטוריה כללית. רשאים להגיש מועמדות למלגה גם סטודנטים מחוץ לחוג להיסטוריה כללית שמחקרם עוסק בתחום היסטורי.

רשאים להגיש מועמדותם: תלמידי מחקר (דוקטורט) בכל שלב אשר מדריכם הוא אחד מן החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית או שמחקרם נושא אופי היסטורי מובהק. תלמידי מוסמך (MA) הרשומים כתלמידים מן המניין באחד מן החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית. תלמידי בוגר (BA) אשר מתכוונים להתחיל בשנה שאחרי ההגשה את לימודי המוסמך שלהם באחד מן החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית.

מועמדים נבחרים יוזמנו לראיון במהלך חודשים ינואר-פברואר.

את טפסי המועמדות ואת המסמכים הנלווים יש להגיש בדפוס עד ה-1 בינואר 2013 בשישה עותקים. את הטפסים ניתן להוריד כאן: טופס בקשה

יחד עם הטופס, יש להגיש, ב – 6 עותקים:

לפרטים נוספים, נא לפנות לאסיה ברזניאק,
רכזת התוכנית ע"ש מוסה בירושלים,
החוג להיסטוריה,
האוניברסיטה העברית, הר הצופים 91905
asya.bereznyak@mail.huji.ac.il

סטודנטים עמיתי התכנית מדברים

גדי לשמן (2004-2005)

"שנתי במדיסון במסגרת התכנית ע"ש ג'ורג' מוסה – שהיתה הראשונה בלימדי המתקדמים – עלתה על כל הציפיות שהיו לי קודם לכן. מצאתי לא רק מחלקה מצוינת להיסטוריה, המבוססת על מבנה אקדמי מרשים, ולא רק עיר חברותית ונעימה כמדיסון; נהניתי מהדרכתם של כמה מהמחנכים המצוינים ביותר, במובן העמוק של המילה."

תמר הרציג (2000-2001)

"הייתי סטודנטית בתכנית ע"ש ג'ורג' מוסה במהלך שתי השנים הראשונות של כתיבת עבודת הדוקטורט שלי. בשנה הראשונה במדיסון השתתפתי בקורסים באוניברסיטה וביצעתי מחקר מקדים לעבודתי על "נשים קדושות, גברים מקדמים, ואדיקות דתית סבונארולית בצפון איטליה 1498-1545". מעבר ללימודים בחברת מומחים מובילים בהיסטוריה של העת החדשה המוקדמת ובלימודי איטליה, הפקתי רבות מן האוסף המשובח להיסטוריה אירופית של הספריה במדיסון. בשנתי בירושלים המשכתי במחקר לצרכי כתיבת הדוקטורט, ותמיכת התכנית גם איפשרה לי חודשיים לצרכי עבודת ארכיון באיטליה."

ונסה וולקר (2004-2005)

"הייתי עמיתה בתכנית ע"ש ג'ורג' מוסה בירושלים, כאשר חקרתי את היחסים בין פעילים ודיפלומטים בניסוח הגדרות ויישום של זכויות אדם במסגרת מדיניות החוץ של ג'ימי קארטר. עיקר התמחותי היא בתפקידם של ארגונים ואידיאולוגיות דתיים בניסוח מסגרת פוליטית למדיניות המבוססת על ערכים. במהלך שהותי בישראל השוויתי בין ההקשר של המזרח התיכון ואמריקה הלטינית, השוואה שסייעה לי במחקרי והעשירה אותו."