התכנית בהיסטוריה
על שם ג'ורג' ל' מוֹסֵה

פעילויות הוראה

תמיכה בהוראה בירושלים

בין יתר פעילויותיה, תומכת התכנית ע"ש מוסה במימון קורסים היסטוריים המועברים באוניברסיטה העברית. תכליתה של תמיכה זו היא לקדם ולהעשיר את מגוון הקורסים המוצעים בחוג להיסטוריה בנושאים אותם התכנית מעוניינת לקדם, כמו גם לאפשר לחוקרים צעירים לרכוש ניסיון רב ערך בהוראה.

בין הקורסים שנתמכו על ידי תכנית מוסה:

קורסים שניתנו על ידי מרצים אורחים